۱۳۹۱ بهمن ۱۹, پنجشنبه

جانِ تو در نشستن تو عبورِ من جان می­گیرد

جانِ عبور می­شوم، آماجِ جانِ تو،

وقتی که می­نشینی

وقت نشستن تو عبورِ وقت

                              می­شوم

و وقت می­شوم

تا بگذرانی­ام جایی که می­نشینی. 

"یدالله رویایی"